Bez titulu ani ránu

Zkratka skládající se z několika písmen umístěná před jménem na zvonku či na obálce doporučeného dopisu je jednou z mnoha věcí, na níž se většinová společnost zkrátka neshodne. Mít titul, nebo ne? Co o člověku úspěšné absolvování vysoké školy (ne)vypovídá a proč se o vysokoškolácích vedou tak vášnivé debaty?

Zdroj

V minulosti bylo studium na univerzitě prestižní záležitostí, kterou si nemohl dovolit každý (ať už kvůli svému společenskému postavení, dosaženému stupni vzdělání či financování), a proto kdo měl titul, byl někým. Veřejné mínění se lehce zdeformovalo v druhé polovině dvacátého století hned nadvakrát. Studovat mohl každý, nezáleželo na pohlaví nebo dosaženém vzdělání rodičů. A přeci nebylo studium umožněno všem bez rozdílu – projevili vaši vysokoškolsky vzdělaní rodiče svůj názor moc hlasitě? Nesouhlasili jste s biflováním marxismu-leninismu a tlakem na pomyslnou morální páteř? Pak byla cesta za titulem obtížnější. V poslední dekádě století se však situace opět proměnila – teď už mohl studovat skutečně každý. Co víc, člověk si mohl vybrat mezi státní a soukromou univerzitou, ze stovek oborů a příležitostí, které mu jejich studium nabízelo.

A právě někdy v těch časech se možná začalo rodit přesvědčení nemalé části národa, že vysokoškolský titul je bezcenný. Jak jinak lze vysvětlit, že univerzitu zdárně dokončí lidé s pokřiveným charakterem, nesympatičtí, nepraktičtí, introvertní a veskrze divní? Proč tedy ti úspěšní velikáni, kteří vydělali majlant na geniálních nápadech, nemají před jménem onu veledůležitou zkratku? Potřebujeme přeci lidi, kteří se umí postavit ke práci, lidi, kteří zaplní trh a postarají se o naše potřeby. Badatelů a intelektuálů už tu bylo dost. Živíme je z našich daní a co oni dělají celý den? Čtou, píšou, filosofují nebo si hrají s modely atomů. Pche!

Pravdou ale je, že pracovní trh se k titulům staví opačně. Tři písmenka před jménem vám mohou zajistit volnou pracovní pozici nebo pár tisíc čisté mzdy navíc. Nezaměstnanost vysokoškolsky vzdělaných je rekordně nízká. Pět let studia může leckdy nahradit vyžadovanou praxi. Zkrátka – podle statistik je ten půldruhý milion občanů s titulem žádaný a rozhodně ne zbytečný.

Ve vzduchu ale pořád visí otázka: Co mi vlastně ten titul dá? Jistě, lékařské či právnické vzdělání nezpochybní asi nikdo. Vzdělaným lidem můžeme důvěřovat. Ale k čemu studium humanitních věd? Co člověk získá studiem filosofie, filologie či „pseudověd“ zabývajících se společností? Pesimisté tvrdí, že pár let nezřízeného života, oddalování odpovědnosti a prodloužené mládí. Optimisté se přiklání spíše ke kritickému myšlení, základnímu přehledu i prohloubeným znalostem v oboru, schopnost podílet se na chodu společnosti a přispívat k jejímu povznášení. A vlastní obohacení. Jenže hádky o to, kdo má pravdu, se nedají jednostranně vybojovat.

Můj děda kdysi prohlásil: „Znal jsem jednoho vysokoškoláka, byl to nějaký inženýr, a to ti byl tak hloupý člověk! Potrubí by neopravil, na výlety nechodil, nepil pivo a před pár lety se rozvedl.“ Možná si tím chtěl dodat sebevědomí, že on sice titul nemá, ale všechny tyhle činnosti zvládá s přehledem, a to je přece všechno, co člověk k životu potřebuje. Lze ale soudit absolventy vysokých škol na základě nějakých měřítek?

Na základní škole se má člověk naučit číst, psát a počítat. O vysoké škole se ale nedá jednoduše říct, co si odtamtud (kromě toho titulu) máte odnést. Teoretické znalosti? Praktické znalosti? Vytříbený charakter? Návod na život? Někteří možná právě to od titulovaných čekají. Vždyť jste přece tolik studovali! A pro co, když ne pro život jako v bavlnce?

Postoj české (ale i světové) společnosti k akademickým titulům se bude měnit obtížně. Pokud se ale začne u přístupu ke vzdělání jako takovém, možná se časem k pozitivnějším reakcím dostaneme.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

1 komentář: „Bez titulu ani ránu

Komentáře jsou uzavřeny.