Zeman vzdává plán na kanál Dunaj – Odra – Labe, místo něj kope příkop Ústí – Plzeň – Budějovice

Příkop se potáhne po české státní hranici s Německem a Rakouskem. Prasident Zeman učinil první velký výkop svou pravdomluvností, když prohlásil, že Novičok se v ČR vyráběl. BIS to sice odmítla a vojenská rozvědka zase mluvila o jiné látce, ale prasident naštěstí výkop stejně zahájil. Příkop bude pravděpodobně sloužit na obranu našich hodnot – například nízkých platů, genderové nerovnosti nebo prasidentské ješitnosti.

Zeman a Putin, Zdroj: Wikimedia, kreml.ru

V posledních desetiletích totiž dochází k rozmělňování těchto výdobytků moderní civilizace. Více žen se snaží prosadit v nejrůznějších profesích (a mnohdy se jim to i daří!) a odmítají přijmout své jediné pravé poslání – rodit děti a chválit své muže a pečovat o ně. Mnohé z nich jsou „singl“ nebo dokonce jsou homosexuální a muže vůbec nechtějí! Chápete to? Určitě nikdo nic nemá proti tomu, když se spolu budou trochu mazlit, ale přece nemohou jen tak odmítnout muže!!! Chápete to? Ony si myslí, že si mohou dělat, co chtějí! Nehoráznost!!! A co teprve homouši! Ty snad lze jen zavřít a vymlátit to z nich.

Prague Pride 2012, zdroj: wikimeda, Aktron

Hodnoty jako svobodná vůle, genderová a etnická rovnost nebo svoboda vyznání ohrožují Českou republiku a její občany. Představte si, že byste si sami mohli vybrat, co chcete dělat, čím chcete být, s kým chcete trávit čas, v co chcete věřit, co chcete mít, kde chcete žít nebo třeba dokonce co chcete jíst! Copak si nikdo neuvědomuje, že tohle je naše zkáza?

Naštěstí pan prasident Zeman má dlouhé silné ruce a mohutné rychlé nohy a proti pokusům přitáhnout sem tato zvěrstva nás všechny hrdinně ochraňuje. Je štěstí, že máme tak silného zachránce, který rozhodně nikdy v minulosti nehovořil o výhodnosti přijetí eura, nezasazoval se o přijetí České republiky do EU a nikdy nechtěl spolupracovat s imperialistickým západem.

Záda mu kryje statečný a hrdý rytíř Tomio. Vždy, když promluví svým klidným, ale pevným hlasem, všichni vědí, že se mohou spolehnout na pravdivost jeho slov. Nikdy nelže, nemanipuluje a vždy odpovídá přímo na otázku. A to v klidu a bez zbytečných vytáček. Prostě osobnost hodná obdivu.

Tomio Okamura v domově důchodců, zdroj Youtube, Nejsem debil

Stále však máme co dohánět. Například Poláci mají navrch díky nové závislosti soudů na vládnoucích politicích. Díky tomu tak padá nesmyslná dělba moci. Cožpak si někdo vážně myslí, že může fungovat stát, kde je moc rozdělena? Všichni vědí, že nejlépe se mají tam, kde má moc jedna strana, nejlépe jeden člověk. Vezměte si třeba Severní Koreu – jak často odtamtud někdo uteče? Když už se to stane, jsou toho plné západní noviny. Lékaři se pak často neovládnou a nad tamním zdravotním systémem vyjadřují údiv. Poláci kráčí správným směrem.

Maďarsko má zase velkého vůdce. Je skvělé, že Orbán dokáže držet lidi při sobě (doslova při své osobě) tak snadno. Nikdy nemusel vypouštět dezinformace  a nikdy nemusel sahat na nezávislost médií, a tak tam rozhodně nikdy nedošlo k zestátnění médií. Ale i tak je to dobrý návod, jak by se u nás dala zkrotit ČT.

Ale nejvíce stále vzhlížíme k našemu velkému ochránci a vzoru. K Rusku. Každý by tam chtěl žít, proto tak často čelí velkým migračním vlnám a rozhodně tam nedochází k emigraci mozků. Životní úroveň průměrného Rusa je pro nás stále něco nedosažitelného a jen doufáme, že někdy budeme moci dýchat stejně čistý vzduch a pít stejně čistou vodu, jako třeba v Norilsku. A já osobně jakožto osoba, která se zajímá o dopravu, stále nemohu pochopit, jak je možné, že jsou Rusové tak disciplinovaní při řízení auta.

Řeka v Norilsku, zdroj: Kirillovakaterinka

Víte, čemu se budu smát? Až opravdu všichni na západě pochopí, že v Rusku je lépe a všichni tam budou chtít a imperialistům nezbude nikdo, koho by mohli nadále zotročovat. My tou dobou už jistě budeme součástí Ruské federace a mimo jiné se k ní posuneme i na žebříčku průměrného věku dožití, kde Rusko rozhodně není až ve druhé stovce.

Jen počkejte, váleční štváči! My v čele s Vladimírem Putinem (který rozhodně není ani trochu fašista) vám ještě ukážeme, co je to mír, morálka a vyspělost! Jak napsal jeden můj moudrý kamarád: „Do koncetráku s váma a splintovat vi negrský svině a vlastizržádci!!!“

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...