O Pavlu Wonkovi, jeho životě a posmrtné slávě

Co člověk, to samostatná dějinná kapitola. Že historie není černobílá, víme všichni už dávno. Občas – v poslední době až podezřele často – se však setkávám s případy, u nichž je velmi těžké uspořádat myšlenky a vytvořit názor, který by kalkuloval se všemi fakty i domněnkami. 26. dubna 1988 v odpoledních hodinách zemřel v důsledku špatného zdravotního stavu politický vězeň Pavel Wonka. Osobnost, o které se nedá říct, kým vlastně byla.

Zdroj

Široké veřejnosti byl Pavel Wonka víceméně neznámý až do roku 2013, kdy se jej rozhodl vyznamenat tehdejší prezident Miloš Zeman. (To nemusí nutně nic znamenat, byť víme, že pan prezident si občas vybírá ani ne na základě zásluh státních, jako spíše osobních.) Společnost se tehdy mohla dočíst o disidentovi, který zemřel po podstoupení hladovky a zanedbání lékařské péče ve věznici v Hradci Králové.

Jeho jméno – které mimo jiné naznačuje, že pocházel z česko-německé rodiny, což mohlo mít dopad na jeho život v socialistickém Československu – se pojí s označením „poslední oběť komunistického režimu“, nutno podotknout, že se tato slova dávají často do uvozovek zcela záměrně.

Příběh Pavla Wonky je sice zajímavý, ale těžko říct, do jaké míry skutečný a do jaké pouze odvozený z archivních záznamů. Problém tu je totiž v tom, že po roce 1989 byly složky StB ve velkém skartovány. Některé věci se tedy už nikdy nedozvíme.

V únoru 2018 přišel historik Petr Zídek s novými poznatky po studiu dostupných archivních materiálů. Zjistil (a potvrdil předchozí spekulace), že se Pavel Wonka několikrát neúspěšně hlásil do KSČ, že velmi aktivně spolupracoval s StB, reportoval například o oslavě padesátin Olgy Havlové nebo si dopisoval s Martinem Holoubkem, na kterého měla Státní bezpečnost již políčeno a potřebovala jen dostatek důkazů pro jeho zatčení.

Pavel Wonka byl sám několikrát uvězněn – většinou pro pobuřování či protisocialistickou činnost. Jeho poslední pobyt ve vězení způsobila kandidatura do Sněmovny lidu Federálního shromáždění, kam se chtěl se svým bratrem dostat jako nezávislý poslanec. V posledních letech jeho života mu byla diagnostikována psychická porucha. Jeho psychické problémy vyvolaly v důsledku i problémy zdravotní. Ve vězení v dubnu 1988 držel dobrovolnou hladovku. Byl považován za simulanta a nebyla mu poskytnuta řádná péče, v důsledku čehož zemřel.

Ve článku Reflexu z roku 2013 se píše, že „k jeho vyznamenání neměli odvahu ani Václav Havel, ani Václav Klaus“. Tento článek jsem četla až poté, co jsem si prošla spoustu jiných materiálů, které píší o tom, kdo Wonka byl. Pobavilo mě to. Jak se asi musel cítit Václav Havel a jiní disidenti, lidé, kteří byli režimem skutečně perzekvováni a pronásledováni, když k nim byl přiřazen člověk, který dobrovolně donášel na StB? Jak trpký musí být pocit, že medaili Za zásluhy obdrží někdo, kdo je schopný zradit kamaráda, aby nepoutal pozornost na sebe? O legitimitě příslušnosti k československým odbojářům raději nemluvím. Nicméně do té skupiny, v níž jsou bratři Mašínové nebo únosci letadel, jej nejspíš můžeme zařadit bez výčitek svědomí, abychom snad neurazili skutečné hrdiny minulosti.

Pavel Wonka je však docela dobrým příkladem minulosti – ukazuje totiž, že dělení na „padouchy“ a „hrdiny“ není možné. Koneckonců představitelé Pražského jara byli taky komunisté – a taky to neznamená, že bychom Dubčeka, kterého tehdy ani nenapadlo popírat komunismus, dávali do stejné řady jako Gottwalda. Nebo že bychom považovali Rudolfa Slánského za oběť komunistického režimu ve stejném smyslu jako Miladu Horákovou. Stejně tak nelze srovnávat Wonku s jinými disidenty, byť zemřel jako poslední politický vězeň a jistý status oběti mu můžeme přisoudit. Rozhodně si však nemyslím, že bychom tyto případy měli vyznamenávat, jako by snad byli takoví lidé příkladní pro dnešní generaci.

Zdroje

Pavel Wonka, oceněný odbojář, udal známého, který chtěl emigrovat

Pavel Wonka

Zeman překvapil, při vyznamenávání neřekl to, co jsme čekali

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...