Slevy pro studenty a důchodce mohou pomoci i uškodit, spíše ale to druhé

Podpora studentů a důchodců, degradace veřejné dopravy i populistické gesto – tím vším by mohlo být nové vládní nařízení, díky kterému získají určité skupiny obyvatelstva výhody. Děti do 18-ti let, studenti do 26-ti let a důchodci nad 65 let mají již dnes (nejen) ve veřejné dopravě velké výhody oproti běžným cestujícím. Jaké následky toto nařízení bude mít?

Praha Hlavní nádraží, autor: VitVit, Wikipedia

Přeplněné vozy – dopravci mají své spoje koncipované tak, aby odpovídaly poptávce. Zatímco v sedle, kdy v autobuse jede 10 lidí nebude problém s tím, když jich 20 % procent přibude, situace ve špičce už může být diametrálně odlišná. Pokud již dnes jezdíte plným autobusem, je pravděpodobné, že po 10. červnu se situace ještě zhorší. Je pak otázka, zda dopravce bude situaci nějak řešit, případně zda navýší kapacitu spoje, vyloučí na spoji platnost slev (což bude moci udělat), nebo spoj rozdělí na dva v kratším intervalu.

Všechna řešení mají své problémy – rozdělení na dva spoje by bylo pravděpodobně nutné projednat s objednavatelem; na zvýšení kapacity jsou potřeba další vozidla, která dopravci zejména v době špičky pravděpodobně nenajdou (nebo je nenajdou v odpovídající kvalitě); a vyjmutí z nových slev je nesystémový zásah do tarifu. To je problém zejména pro cestující, kteří budou muset sami aktivně zjišťovat, který spoj mohou se svou zlevněnou jízdenkou využít. V době taktového jízdního řádu je to velice nešťastné rozhodnutí, protože jeho smyslem je jistota cestujícího, že když bude potřebovat, stačí přijít na zastávku a jet. To padá.

Je však otázkou, jak často (pokud vůbec) se k vylučování spojů bude přistupovat. Zatímco u komerčního spoje se může dopravce sám rozhodnout, zda ho vyloučí z nových slev, u objednávaných spojů k tomu bude třeba souhlas objednatele. A těžko nyní odhadovat, jak často na to objednavatelé přistoupí. Dopravci pak v případě komerčních spojů nebudou mít příliš mnoho důvodů, proč spoje vylučovat. Pouze by tím zdražili pro své cestující jízdenku, jejíž část jim jinak proplatí stát. Zejména u povinně místenkových spojů nelze tento krok příliš často očekávat.

V případě, že dojde k větší obsazenosti spojů ve špičkách, je pak třeba počítat zejména se dvěma nepříjemnými dopady – navýšení nákladů za nasazení vozidel s větší kapacitou, případně více vozidel, a pokud k tomu dopravce z jakýchkoli důvodů nepřistoupí, pak snížení komfortu pro cestující. Ten budou nést špatně zejména ty skupiny cestujících, kterých se nové slevy netýkají. V důsledku může tento fakt vést k návratu vnímání veřejné dopravy jako socky pro chudé, kteří žijí z příjmů ostatních. Tohoto označení se snažili dopravci a propagátoři veřejné dopravy léta zbavit, tento krok by jim však v této snaze mohl značně uškodit.

Důsledkem by mohl být úbytek cestujících platících plnou cenu a jejich přesun k individuální dopravě. Osobně si myslím, že chceme-li snižovat podíl individuální dopravy, která má velké množství negativních průvodních jevů, je třeba vytvářet veřejnou dopravu pro tyto skupiny obyvatelstva atraktivnější – snižovat cenu pro jednotlivce i skupiny (a to i do 1. třídy), zařadit spoje do systémů integrovaných doprav, zvyšovat kvalitu a spolehlivost a zrychlovat spoje. Bohužel tímto směrem kráčíme spíše pomalu a diskutované vládní nařízení je spíše úkrok stranou, či rovnou krok zpět.

Abychom pokryli všechny varianty, je třeba zvážit i možnost, že spoje ve špičce se podaří z nových slev vyloučit a velikost slevy motivuje studenty a důchodce k cestě mimo špičku natolik efektivně, že dojde k uvolnění kapacit ve špičkách, a zároveň v sedlech k větší zaplněnosti, což by byl naprosto dokonalý scénář. Avšak vzhledem k tomu, že spousta cestujících se potřebuje do cílové destinace dostat v určitý konkrétní čas, je tato myšlenka spíše vlhký sen ministra dopravy než reálná možnost.

Zanedbatelných není ani 6 miliard korun ročně, které má tato šaráda stát. Také vás napadlo, proč těch 6 miliard místo toho neinvestujeme do zkvalitňování služeb v dopravě? Do stavby či údržby infrastruktury? Obecně – do zvyšování atraktivity veřejné dopravy pro všechny? Rozhodně nejste sami a odpověď na ni se hledá obtížně, hledáme-li nějaké objektivní důvody. Pokud se však podíváme na stávající politickou situaci, už lze cítit, odkud se line zápach.

Vláda je stále v demisi. Ani po půl roce nebyl Andrej Babiš schopný vyjednat cokoli a není toho mnoho, co by kromě mluvení mohl dělat. Investice do infrastruktury jsou sice hezké, ale politické body pro případné předčasné volby konané ještě letos by těžko přinesly. Zkrátka – pokud vám je nějaká státnická činnost fuk a koukáte jen na vlastní prospěch, jde o dobře utracených šest miliard. A také je zábavná představa nějaké budoucí vlády, která zažije příchod krize a bude muset toto nařízení zrušit. Členové této vlády nebudou moci ani chodit kanály, i tam si je naštvaní lidé najdou.

Ač je možné, že nové slevy nějaké pozitivní důsledky mít budou, těch negativních bude pravděpodobně více. Také můžeme očekávat, že 10. června zažije veřejná doprava pořádný chaos, což samo o sobě bude rána pro image veřejné dopravy.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...