Pětiletka Miloše Zemana

Miloš Zeman v roce 2017, zdroj Wikipedie

Ať už se stavíte na stranu jeho velkých podporovatelů, nebo ho naprosto nemůžete vystát, jen těžko popřete, že Miloš Zeman je skutečně veledůležitou osobností české politické scény. Předsedal ČSSD v letech 1993–2001, Poslanecké sněmovně v letech 1996–1998 a menšinové vládě 1998–2002. Právě ona menšinová vláda bývá dnes často zmiňována v souvislosti s kontroverzní opoziční smlouvou, kterou Zeman a jeho ČSSD uzavřela s ODS. Bylo to období velkého sebevědomí těchto dvou stran, které se jim však nevyplatilo, ač tehdy jejich pozice vypadaly neotřesitelně. Dnes je ODS druhou nejsilnější stranou poté, co se odrazila ode dna ve volbách v roce 2013 s pouhými 7,7 % hlasů. ČSSD je po volbách v roce 2017 ještě níže, v Poslanecké sněmovně má pouhých 7,3 %.

 

Kde se vzal, tu se vzal

Ode dna se odrazil i Zeman. Prezidentem se sice chtěl stát už v roce 2003 a návrat do sněmovny se stranou SPO Zemanovci mu v roce 2010 také nevyšel, ale v první přímé volbě prezidenta v roce 2013 už úspěch slavil. Ve druhém kole porazil Karla Schwarzenberga ziskem 54,8 % hlasů. Vítězem byl ve všech krajích kromě Prahy.

Ač Zeman od počátku tvrdil, že chce být prezidentem lidu, už v kampani své voliče několikrát prokazatelně uvedl v omyl. Následující citace pochází z článku o Miloši Zemanovi na Wikipedii:

Nejvyšší správní soud obdržel po prezidentské volbě velký počet návrhů na jejich neplatnost. Ve své zprávě konstatoval, že Miloš Zeman a jeho volební tým jednali protizákonně tím, že se dopustili několika nepravdivých tvrzení a lží na adresu svého protikandidáta Karla Schwarzenberga. Zeman obvinil Schwarzenberga, že vyhnal učitelku ze svého zámku v Čimelicích, což dotyčná sama popřela.„Když jste restituoval zámek v Čimelicích, bylo tam učiliště pro zdravotně postižené děti. Tomuto učilišti jste nasadil takové nájemné, že se muselo vystěhovat. Zadruhé, Táňa Bílá, učitelka na učilišti, přišla o služební byt a musela k příbuzným. Je toto ochrana slabých a chudých?“ Dále podle Zemana předseda sudetoněmeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt veřejně podpořil Karla Schwarzenberga v listu Süddeutsche Zeitung „s nadějí, že se obnoví či rozšíří spolupráce s tímto krajanským sdružením“. Od tohoto výroku se distancovaly Britské listy, na kterých údajně Zeman tuto informaci získal, i Posselt sám. A na oficiálních stránkách Zemanovy kampaně byl uveden výrok, opřený údajně o článek Adama B. Bartoše, že ministr zahraničí „cíleně zamlčel, že i jeho rodiče měli kolem sebe samé nacisty a že dokonce v rodovém sídle, kde pobývá jeho manželka Therese, dosud visí obrazy s hákovými kříži a hajlujícími lidmi.“ Zeman se za výroky omluvil. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, „že v průběhu volební kampaně došlo k nezákonnostem schopným ovlivnit volební výsledek, avšak nikoliv tak intenzivním způsobem, který by mohl konečný výsledek změnit.

Pokud Miloš Zeman chtěl naplnit svá slova o tom, že chce být hlavou státu, která spojuje, nemohl ve své kampani postupovat nešťastněji. Zároveň se hned po svém zvolení obul do médií: „…jejich mírně řečeno zaujatá kampaň přesvědčila nerozhodného voliče, aby volil mě.“

Pokud si někteří odpůrci Miloše Zemana dělali naděje, že třeba vážně dokáže být ve svém úřadě nadstranickým, nejspíše tyto naděje rychle pohasly. Zemanova prostořekost dala velmi rychle vzniknout i dnes obrovské facebookové skupině Lumpenkavárna. Ač není autorem tohoto termínu, výrazně jej proslavil.
„Je to (lumpenkavárna) skupina lidí, kteří jsou zklamáni osudem. To znamená lidí, kteří někdy něco byli, zastávali nějaké funkce, pak je ten osud vyplivl, takže dá se jim říkat bývalí – nikoli budoucí. No a tito lidé teskní po své dřívější slávě, pokud vůbec kdy nějakou měli, sepisují nějaké petice, jednu za druhou, a ty zanikají jako jepice. Nu, a když se někdy pokusili o volební boj, tak téměř vždycky prohráli. Jsou to lidé, kteří byli uskupeni v těch politických stranách, které zanikly díky neschopnosti jejich vedoucích představitelů, ať už to bylo Občanské hnutí, ať už to byla Občanská demokratická aliance a mnozí další. Jinými slovy, jsou to frustrovaní lidé, kteří vydávají nejrůznější manifesty a jejich smůla je v tom, že tyto manifesty už nikdo – kromě spřátelených médií – nikdo nečte. Když mluvím o spřátelených médiích, tak bych dokonce řekl, protože i ona, ta média, tvoří součást pražské kavárny, že jejich profilujícími kanály – a teď to nemyslím v tom pejorativním smyslu – jsou týdeník Respekt, Hospodářské noviny a Aktuálně.cz – a společným rysem těchto tří médií je, že patří Zdeňkovi Bakalovi, největšímu podvodníkovi a zlodějovi, podle mého názoru, po Viktoru Koženém, a poslední věta: Já bych se styděl brát peníze od Zdeňka Bakaly a oni je berou – pražská kavárna, toto vše je pražská kavárna.“

Těžko říct kolik lidí podle Miloše Zemana do této skupiny vlastně spadá. Předchozí výrok sice měl zahrnovat jen hrstku obyvatel (především) Prahy, Zeman i jeho mluvčí Ovčáček však brzy tento termín začali používat jako synonymum pro Zemanova oponenta. Osobně jsem po nějaké době nabyl dojmu, že lump je každý, kdo ho nevolil.

Například novinář Pavel Šafr má o této skupině lidi podobný názor jako já: (…)Pražská (stejně jako brněnská, plzeňská, pardubická či ostravská) kavárna představuje ve zkratce všechny občany České republiky, kteří vykazují snahu po kritickém myšlení, čímž silně narušují stabilitu společnosti podle čínského vzoru. Jestliže se jezdí Miloš Zeman učit do Číny, jak zakroutit krkem každému, kdo kriticky myslí (viz 2. rok Zemanova prezidentování), navazuje tím na odkaz Klementa Gottwalda, který se totéž jezdil učit do Sovětského svazu. Jediný problém české kavárny je ten, že do ní nechodí celý národ. Že totiž celý národ nepoužívá v dostatečné míře kritické myšlení a volí si kryptokomunistické debily.“

Zaujatě musím uznat, že Miloš Zeman skutečně často uráží každého, kdo se mu odváží oponovat a jeho protiargumenty jsou častěji argumentačními fauly než faktickou argumentací. Tato skutečnost je doložitelná a tento text se snaží čtenáři připomenout alespoň část Zemanovy práce.

 

1. rok

Ratifikace dodatku Lisabonské smlouvy a podpora EU

Ač to dnes možná bude znít zvláštně, Zeman byl v roce 2013 proevropský prezident. Důležitou událostí byla v tomto ohledu ratifikace dodatku Lisabonské smlouvy umožňující vznik Eurovalu, balíčku finanční pomoci pro ohrožené ekonomiky eurozóny, kterou odmítl podepsat Václav Klaus. Mimo to také nechal na Pražském hradě zavlát vlajku Evropské unie, což jeho předchůdce též odmítal. Za potřebnou označil i společnou fiskální politiku.

Prezidentská vláda

Jiří Rusnok, zdroj David Sedlecký Wikipedie

Po skandálu kolem Petra Nečase Miloš Zeman pověřil sestavením vlády Jiřího Rusnoka, přestože ODS měla potřebnou většinu a na post premiéra prosazovala Miroslavu Němcovou. To tehdy kritizovali i představitelé Evropské unie. Vláda nakonec důvěru nezískala, ale i tak byla Zemanem pověřena vládou až do předčasných voleb. Fakticky tak v tomto období vládli České republice lidé, kteří proto neměli žádnou politickou podporu.

Lánský puč

Předčasné volby sice přinesly vítězství ČSSD, to však nebylo tak výrazné, jak napovídalo období před volbami. Uvnitř ČSSD se tak začaly ozývat hlasy volající po odstoupení předsedy Bohuslava Sobotky. Zároveň s tím bezprostředně po vyhlášení výsledků se konala na zámku v Lánech schůzka Miloše Zemana s muži z vedení ČSSD – konkrétně s Michalem Haškem, Jeronýmem Tejcem, Zdeňkem Škromachem, Jiřím Zimolou a Milanem Chovancem. Hlavní postava ČSSD, předseda Bohuslav Sobotka, na této schůzi chybí. Samotné uskutečnění této schůzky zpočátku popírali všichni aktéři, po mediálním tlaku se však postupně přiznali s tím, že o schůzku požádal Hrad. To však hradní kancléř Mynář popřel, sám Zeman pak odmítl, že by šlo o pokus o puč proti Sobotkovi. Aktéři lánské schůzky následně opustili místa ve vedení ČSSD s výjimkou Chovance, který o schůzce promluvil první a později se stal ministrem vnitra v nové Sobotkové vládě.

 

2. rok

Válka na Ukrajině

Zeman dlouhou dobu odmítal uznat přítomnost ruských vojsk na Ukrajině. Vyjadřoval se tak nejen v rozporu s dalšími státy NATO, ale i s vládou Bohuslava Sobotky. Otočil až na summitu na NATO mimo jiné poté, co si do něj rýpl švédský ministr zahraničí Bildt: „Nevím, jestli existuje česká zpravodajská služba, máte ji? Mohl by se zeptat jich.“ I později však Zeman vyjadřoval své pochybnosti, jelikož byl ruským ministrem zahraničí ubezpečován, že ruští vojáci na Ukrajině nejsou a „on nemá důvod mu nevěřit.“ O tom, zda to byla prezidentova hloupost, nebo cílená manipulace, se pravdu nejspíš nedozvíme. Tímto způsobem ovšem hovořil až do chvíle, než se Rusko samo přiznalo.

Na studiu v Číně

V říjnu 2014 byl Miloš Zeman na státní návštěvě Číny. Během ní mimo jiné poskytl rozhovor čínské státní televizi, v níž propagoval postavu českého krtečka. Kontroverzi však způsobil svým prohlášením, že: „Jsem v Číně, abych se naučil, jak urychlit ekonomický růst nebo stabilizovat společnost.“ Čína je přitom zemí, která vězní názorové oponenty komunismu, svému obyvatelstvu cenzuruje média i přístup k internetu a protesty obvykle krvavě potlačuje.

 

3. rok

Rok, kdy Mynář přestane být kancléřem

Situace kolem bezpečnostní prověrky Vratislava Mynáře je už delší dobu neměnná. Zeman se krátce po začátku roku 2015 dušuje, že nedodá-li Mynář vše potřebné, aby mu mohla být prověrka udělena, „přestane být kancléřem“.

Vlevo dole

Ferdinand Peroutka ze záhrobí píše článek „Hitler je gentleman“, čímž dokládá selhání elit a fascinaci inteligence zrůdnými režimy.

Soukromý diplomat

Prezidentův neoficiální poradce Martin Nejedlý ještě získal na své kontroverzi, když vyšlo najevo, že od Rusnokovy vlády získal diplomatický pas. Nejedlý je přitom napojený na ruský Lukoil a má blízké kontakty do Ruska, kde deset let působil.

Zábor Albertova

Místo studentů letos Albertov zabral Miloš Zeman a Martin Konvička.

 

4. rok

Rudá návštěva

Do Prahy přijíždí na státní návštěvu čínský prezident Si.? Praha se rojí Číňany mávajícími rudými vlajkami a policií strhávající tibetské vlajky. O policii, která tak důkladně čistí vše, co by se mohlo Číňanům nelíbit, se bude mluvit ještě dlouho. Nikdy se však nepřijde na to, kdo k tomu dal rozkaz.

„Hitler je Gentleman“ se našel

Jen ho nenapsal Peroutka. A neotiskl ho časopis Přítomnost. A nebylo to v roce 1938. Ale byl vlevo dole.

Vyvražďování Arménů byla genocida

Prezident tímto prohlášením namíchl Turecko, ale obecně je toto gesto hodnoceno spíše pozitivně. Zeman se nebál pojmenovat skutečnost i přes nepříjemné důsledky. Škoda, že jindy mu tato odvaha chyběla.

Zpožděný prezident

Česká delegace i s prezidentem Zemanem doráží pozdě na pohřeb slovenského prezidenta Kováče. Podle Ovčáčka bylo na vině špatné počasí. To však popírá Řízení letového provozu i letiště v Bratislavě. Druhá verze „technické potíže letounu“ je zase vyvrácena armádou. Potřetí pak Hradu odporuje Letiště Václava Havla, které radarovými a hlasovými záznamy doložilo, že vládní delegaci nezpozdil ani jiný let. Problém nejspíše byl v tom, že hradní protokol špatně naplánoval odlet.

Nevítaný dalajláma

Tibetský duchovní se nedočkal v České republice žádného uvítání. Místo toho prezident iniciuje na nátlak čínské velvyslankyně sepsání prohlášení čtyř nejvyšších ústavních činitelů republiky o respektování jednotné Číny. Jediný představitelem, který se s dalajlámou setkal, je ministr kultury Herman. Ten následně tvrdí, že Hrad kvůli tomu odvolal vyznamenání pro jeho strýce Bradyho.

Trump prezidentem

Lidé znalí angličtiny doufají, že si v USA nikdo nepřečetl blahopřání od českého prezidenta. Jinak by se asi podivili nad množstvím chyb, které pracovníci prezidentské kanceláře zvládli v relativně krátkém textu udělat. Zároveň se objevuje informace, že se Zeman s Trumpem setká pravděpodobně v dubnu.

Fetka Forejt

Velitel hradní stáže ve funkci skončil poté, co se mu nelíbilo, že si vedoucí protokolu prezidenta Forejt nechává zavírat jednu z hradních bran (on u ní bydlel a procházející lidé ho rušili). Sám Forejt však ve funkci nevydržel o moc déle. Jeho drogová pařba totiž byla natočena a zveřejněna, na odhalenív aféry se podílel i server Hlidacipes.org. Zeman se snažil význam a autenticitu videa bagetlizovat, mimo jiné také prohlásil, že „…slušný člověk by server Hlidacipes neměl vůbec sledovat.“ Hrad Forejta sice neodvolal, ale nakonec se rozhodl skončit sám.

 

5. rok

Mynář je stále kancléřem a také jím zůstane, Zeman nyní tvrdí, že prověrku nepotřebuje.

Lidovky.cz přišly se zjištěním, že bezpečnostní opatření, které Hrad zavedl v reakci na teroristické útoky, se dají obejít tak, že si zbraň necháte poslat na poštu.

Milost pro vraha

Odsouzený vrah Kajínek dostává od Zemana milost. Dle prezidenta existují důvodné pochybnosti o jeho vině. Možná trochu škoda, že je nezkusil sdělit soudu, po němž tak dlouho chtěl, aby proces obnovil.

Trump je zaneprázdněn

A to natolik, že Zemana zatím nepřijme. Dočká se nejspíš až zkraje května. Prozatím se Trump věnuje jiným záležitostem, například golfu. Schůzka s Trumpem se však nekoná ani během summitu NATO, kde se s ním setká spousta hlav států. Zeman tam navíc na některé lidi působí jako by byl opět stižen virózou. Následně Hrad prohlašuje, že se Donald Trump dopisem omlouvá za odložení setkání obou prezidentů. Dopis však uveřejněn nebyl. Nakonec se Zeman s Trumpem skutečně setká, výsledkem je však jen fotka. Jednání se nekoná a ani konat nebude.

S holí na premiéra

Během květnové vládní krize předvádí Zeman takové kousky, že mu senátoři hrozí ústavní žalobou. Své si prožije i premiér Sobotka, na kterého Zeman mává holí. Nakonec je však prezident nucen ustoupit a Sobotka si tak prosadí odvolání Andreje Babiše.

Putin klidní Zemana

Zeman při setkání s Putinem, zdroj: Kremlin.ru Wikipedie

Během (další) návštěvy v Číně Zeman při setkání s Putinem prohlásí, že novináře je třeba likvidovat. Putin, jehož vláda má na rukou dost novinářské krve, je zaskočen a Zemanova slova mírní. Během návštěvy v Číně vzbudí pozornost i prezidentův zdravotní stav, který způsobí komplikace organizátorům při společném focení a vyvolá doma diskusi o tom, zda Zeman bude chtít kandidovat i na další období.

 

Je potřeba psát ještě něco dalšího?

Popravdě měla toto být snaha vystihnout Zemanových pět let bez bližšího komentáře a druhý článek měl být komentářem s důvody, proč nevolit Zemana. Druhý článek však nakonec nebude, není nutný. Pokud čtenář není z Miloše Zemana znechucen nyní, není nic, co by mohlo jeho volbu zvrátit. Hrad během éry Miloše Zemana disponoval neuvěřitelnou mírou nechutnosti, neschopnosti a nekompetentnosti. Pokud bychom tento institut zrušili, přineslo by to našemu státu více užitku, než kolik momentálně získává z jeho existence. A to jsem naprosto vynechal valnou většinu lží a chyb, které prezident za ta léta stihl pronést. Mimo jiné například i virózu nad korunovačními klenoty nebo slova „Já už jsem mnohokrát řekl, že do svého takzvaného hradního týmu si vezmu jen řidiče a tajemníka. A mám takový nepříjemný zvyk, že když něco řeknu, tak to platí,“ která vzala za své už šestý den na Hradě. Úsměvné je, že v této citaci skutečně platí spojení „co věta, to lež“.

Pokud podobných perliček chcete více, podívejte se na pdf, které o Zemanových pěti letech napsal pan Jerevan pro web noviny.cz.

Miloš Zeman dneška je zcela odlišný od Miloše Zemana, který kdysi vedl vládu. Těžko říct, jestli se jen rozhodl využít skutečnosti, že „Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt…“ Na řešení problému nekompetentního voliče jsme se pokoušeli nalézt řešení v článku o technokracii.

Dnes kdysi odpůrce přímé demokracie prosazuje referenda. Kdysi odpůrce podlézání předvedl tolik nechutných manévrů, že by se i Hujer červenal. Těžko se hledají příčiny. Zprvu možná vypočítavost a manipulace, kdy potřeboval Nejedlému a přátelům na východě oplatit peníze z kampaně, později pak možná čirá pomstychtivost muže, který byl kdysi velmi schopným člověkem. Dnes si na něm však už věk vybírá daň a jeho projev je mnohdy zmatený a nedává smysl.

Lidé kolem něj jsou přisátí k moci a penězům a je otázka, jakou moc vlastně má Miloš Zeman nad svým životem. Možné je, že ho rusové zkrátka skončit nenechají. Investovali do něj peněz docela dost. Doufejme, že si jeho příznivci všimnou, že už na to zkrátka nemá.

Dovolte mi na závěr jeden bonmot. Z těch hoven se nevyhrabeme, dokud si dobrovolně necháme srát na hlavy.

Doufám, že máte z tohoto článku opravdu autentický zemanovský pocit.

 

Zdroje:

Miloš Zeman, Wikipedie

Budu prezidentem dolních deseti milonů

Lumpenkavárna, Wikipedie

Tajná schůzka s prezidentem

Na Ukrajině je občanská válka

Ukrajina čelí ruské agresi

Zemanových pět let

Zeman označil vyvražďování Arménů za genocidu

Forejt a drogy

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...